مطلب کلاس پنجم

امتحان علوم تجربی پایه پنچم

در کدام یک از وسایل زیر انرژی  الکتریکی  به انرژی حرکتی تبدیل می شود ؟

  اتو                   چرخ گوشت                 رادیو                   سماور برقی

در کدام یک از وسایل زیر اهرم بکار نرفته است ؟    انبر دست               قیچی               الاکلنگ            اتو

در کدام یک ازدسته های زیردر همه  موارد  عدسی بکار رفته است ؟

دوربین عکاسی دوربین فیلمبرداری پنکه                      -   دوربین عکاسی  عینک  تلسکوب  

تلسکوب  میکروسکوب   انبردست                               -  عینک  دوربین شکاری  پریسکوپ

کدام یک از مواد زیریک ماده ترکیب است ؟        طلا                آهن               مس               آب  

( حرکت مولکول ها بسیار کم و ربایش و کشش مولکولها  زیاد مواد شکل ثابتی دارند فاصله بین مولکول ها بسیار کم است ) این توضیح وضع مولکول ها در کدام ماده را نشان می دهد ؟    -   گاز              مایع            جامد  

از کدام جاندار زیر فسیل بهتری درست می شود ؟      کرم خاکی          حلزون              هزار پا           مورچه 

اکسید آهن یک عنصر است ؟             ص                       غ  

پختن غذا تغییر شیمیایی است ؟          ص                       غ   

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .  

 تاریخچه زمین نشان می دهد که ابتدا موجوداتی که بدن آن ها فقط     .............  داشت  به وجود آمد سپس نوبت  به  ....................... رسید  پس از میلیون ها سال اولین  .................  یعنی   ................ در دریا فراوان شدند

چرا از بدن جانداران ساکن خشکی کمتر فسیل درست می شود ؟

کانون عدسی را رسم نمایید .

در کشاورزی خاک رو مهم است یا خاک زیر ؟ چرا ؟

سه قسمت اصلی اهرم  را با رسم شکل نشان دهید .

چه عواملی باعث فرسایش خاک می شود ؟

یک سوال طرح کن  و سپس به آن پاسخ بده .

در دو گلدان  یکی را با ماسه و دیگری را با مخلوط ماسه و رس و گیاه خاک پر کرده ایم و درون هرکدام از آنها

دانه لوبیا یی کشته ایم بعد از گذشت سه هفته  چه چیزی مشاهده خواهید کرد ؟ توضیح دهید .

کلمات و اصطلاحات زیر را تعریف کنید .  (3 مورد )

منشور     ................................................................................................

گیاه خاک   ....................................................................................................

فسیل     ............................................................................................................

موتور الکتریکی    ...........................................................................................

تغییر  فیزیکی     ........................................................................

+ نوشته شده در  یکشنبه ۷ آذر۱۳۸۹ساعت 12:42  توسط   |