مطلب کلاس پنجم

آزمون نوبت اول پنجم دبستان (درس علوم تجربی)

به نام خدا

نام و نام خانوادگی:             امتحان علوم تجربی نوبت اول        دیماه 1389   وقت:60 دقیقه

 

1

 

الف: پاسخ مناسب را علامت بزنيد: (هر قسمت 5/0 نمره – 5 نمره)

نمک یک ترکیب است. ص (     )         غ  (       )

 

 

5/0

2

در تغییرات فیزیکی مولکول های مواد تغییر می کنند. ص (     )         غ  (       )

5/0

3

اتم از ذرات کوچک تری به نام مولکول ساخته شده است. ص (     )         غ  (       )

5/0

4

اولین مهره داران که دریاها فراوان شدند،ماهی ها بودند . ص (     )         غ  (       )

5/0

5

ربایش مولکول ها در کدام ماده زیادتر است؟

       آب                              قند                         عطر                         سرکه

5/0

6

کدام یک تغییر شیمیایی است؟

شکستن شیشه          خرد کردن کاغذ             تراشیدن مداد             سوختن غذا 

5/0

7

کدام یک از ماشین های زیر ساده است؟

ماشین لباس شویی          اتومبیل                قرقره              چرخ گوشت برقی 

5/0

8

کدام یک چشمه ی نورمصنوعی است؟

خورشید           چراغ برق              ستاره               برق آسمان  

5/0

9

از کدام یک از جانوران زیر فسیل بهتری درست می شود؟

ماهی              کرم خاکی           حشره                      هشت پا 

5/0

10

در کدام وسیله عدسی به کار رفته است؟

پریسکوپ              کوره ی آفتابی           میکروسکوپ                      آینه 

5/0

11

ب : در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد:  (هر قسمت 5/0 نمره – 3نمره)

نام علمی زنگ آهن .........................است.

5/0

12

موتور الکتریکی انرژی الکتریکی را به انرژی ............. تبدیل می کند.

5/0

13

نور را با وسیله ای به نام ....................تجزیه می کنند.

5/0

14

زندگی بر روی خشکی ها با پیدا شدن ...................آغاز شد.

5/0

15

هر چه طول سطح شیب دار ...........باشد،برای بالا بردن جسم به نیروی کمتری نیاز داریم.

5/0

16

 

یک جسم زمانی حرکت می کند که به آن ................. وارد شود

 

5/0

17

ج : به سوالات زير پاسخ دهيد:

عدسی نور خورشید را در یک نقطه جمع می کند این نقطه چه نام دارد؟

5/0

18

از ترکیب دو اتم ئیدروژن و یک اتم اکسیژن چه ماده ای حاصل می شود؟

5/0

19

 

نوع تغییرات زیر رامشخص کنید.(شیمیایی- فیزیکی)

حل شدن شکر در آب(              )   افزودن جوش شیرین به سرکه (                 ) ذوب یخ  (                  )

 

5/1

20

غیر از تکیه گاه ،قسمت های اصلی اهرم را نام ببرید.

 

1

21

چرامولکولهای آهن در هوا پراکنده نمی شوند؟

75/0

22

چرا خاصیت های شکر ونمک متفاوت است؟

 

75/0

23

ازسطح شیب دار درچه جاهایی استفاده می شود؟(دو مورد)

 

1

24

فسیل را تعریف کنید.

 

1

25

  تغییر شیمیایی چیست؟

 

1

26

ماشین چیست؟

 

1

27

به چه موادی ترکیب می گویند؟(تعریف کنید)

 

1

28

برای آن که جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟(دو مورد)

 

1

29

چگونگی تشکیل رنگین کمان در طبیعت را بنویسید.

 

 

1

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۱ بهمن۱۳۸۹ساعت 18:24  توسط   |